متن آهنگ Nevada از Vicetone feat Cozi Zuehlsdorff

- Vicetone, Cozi Zuehlsdorff


13 👁


I've been painting every fence I know
Every color bleeds into the same
Cause before you go and walk away
Yeah, you better know where you're going

Hey yeah, hey yeah
You're a wanderer just like me
Hey yeah, hey yeah
Yeah, you better know where you're going

Yeah, you better know where you're going

I've been painting every fence I know
Every color bleeds into the same
Cause before you go and walk away
Yeah, you better know where you're goingHey yeah, hey yeah
You're a wanderer just like me
Hey yeah, hey yeah
Yeah, you better know where you're going
You're a wanderer just like me
Yeah, you better know where you're going

Hey yeah, hey yeah
You're a wanderer just like me
Hey yeah, hey yeah
Yeah, you better know where you're going
Yeah, you better know where you're going
Yeah, you better know where you're going
You're a wanderer just like me
Yeah, you better know where you're going
You're a wanderer just like me

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

پازل بند
حبیب
محبوب ترین ها
Vicetone feat Cozi Zuehlsdorff

ارسال

ارسال

0.15776491165161Array ( [depedency load] => 0.00042891502380371 [music find] => 0.031579971313477 [t0.1] => 0.031584024429321 [artist musics] => 0.10741901397705 [rate] => 0.11105489730835 [sugesstion] => 0.11707282066345 [sync array] => 0.11732482910156 [titles load] => 0.11759400367737 [recent load] => 0.11814284324646 [comments load] => 0.11849784851074 [best users load] => 0.15602588653564 [before view load] => 0.15602588653564 ) 0.2082