تصویر آهنگ متن آهنگ Khoda Negahdar از Viguen از Viguen

متن آهنگ Khoda Negahdar از Viguen

- Viguen


133 👁


گل خزان ندیده
بهار نو رسیده
کنون که میروی زین گلزار
خدا تو را نگهدار
بود طنین آوای تو . کنون به گوشم ای یار
پیام من تو بشنو خدا تو را نگهدار
دو چشم من به ره باشد در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم تو هم به یاد من باش
جدایی و فراموشی نبینم از تو ای کاش
نباشدم به جز مهرت هوای دیگری در سر


برو خدا به همراهت تو ای ز جان گرامیتر
پیام من تو بشنو خدا تو را نگهدار
دو چشم به ره باشد در آرزوی دیدار
مسافر عزیزم تو هم به یاد من باش
دو چشم من به ره باشد در آرزوی دیدار
نباشدم به جز مهرت هوای دیگری در سر
برو خدا به همراهت تو ای ز جان گرامیتر


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19486284255981Array ( [depedency load] => 0.00031685829162598 [music find] => 0.014111995697021 [t0.1] => 0.014114856719971 [artist musics] => 0.090201854705811 [rate] => 0.093668937683105 [sugesstion] => 0.099752902984619 [sync array] => 0.09997296333313 [titles load] => 0.10023999214172 [comments load] => 0.10059785842896 [best users load] => 0.19266486167908 [before view load] => 0.19266700744629 ) 0.2423