متن آهنگ I Never Wanted To Go از Willamette Stone

- Willamette Stone

50 👁 متن آهنگ I Never Wanted To Go از Willamette Stone - امتیاز 10.0 از 1 نظر
I spend these hollow nights
All alone
Safe from the looking glass
That you kept hold
Let's go

I saw the sea in you
It was a mirage
It wasn't even, so
I played the odds

Full of black and blues
From all the nights with you

I never wanted to go
I don't want you anymore
I don't want you to feel the same as me

I never wanted to go
But, now I'm letting you know
I just wanted to feel the life in me

I went from solid steel
To broken glass
The darkest side of me
You brought out fast

The things I said were true
I'm taking them back from you

I never wanted to go
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
I don't want you anymore
I don't want you to feel the same as me

I never wanted to go
But now I'm letting you know
I just wanted to feel the life in me

I miss you
I wish you...
Will let me be

Just leave it
Stop breathing
I need to be free

I never wanted to go
I don't want you anymore
I don't want you to feel the same as me

I never wanted to go
But now I'm letting you know
I just wanted to feel the life in me

I never wanted to go
I don't want you anymore
I don't want you to feel the same as me

I never wanted to go
But now I'm letting you know
I just wanted to feel the life in me
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محمد نجم
۲۵ باند
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.30940103530884Array ( [depedency load] => 0.00085783004760742 [music find] => 0.035200834274292 [t0.1] => 0.03520393371582 [artist musics] => 0.16723799705505 [rate] => 0.17688798904419 [sugesstion] => 0.19651389122009 [sync array] => 0.19675898551941 [titles load] => 0.19707202911377 [comments load] => 0.19789505004883 [best users load] => 0.30630898475647 [before view load] => 0.3063108921051 ) 0.3798