متن آهنگ 03 X 4 X از Wiz Khalifa feat Desiigner

- Wiz Khalifa, Desiigner

115 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


حمیرا
سهراب ام جی
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa feat Desiigner

ارسال

ارسال

0.32821202278137Array ( [depedency load] => 0.00034499168395996 [music find] => 0.027337074279785 [t0.1] => 0.027340888977051 [artist musics] => 0.11808395385742 [rate] => 0.12295293807983 [sugesstion] => 0.13264608383179 [sync array] => 0.15042901039124 [titles load] => 0.15069794654846 [comments load] => 0.15108203887939 [best users load] => 0.32460689544678 [before view load] => 0.32460999488831 ) 0.3782