متن آهنگ Black and Yellow (G-mix) از Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat T‐Pain

- Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Juicy J, T‐Pain

27 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


رضا بهرام
محسن لرستانی
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat T‐Pain

ارسال

ارسال

0.57803702354431Array ( [depedency load] => 0.00036406517028809 [music find] => 0.22735714912415 [t0.1] => 0.22736310958862 [artist musics] => 0.4139130115509 [rate] => 0.43062496185303 [sugesstion] => 0.44388198852539 [sync array] => 0.44428110122681 [titles load] => 0.44460511207581 [comments load] => 0.44858908653259 [best users load] => 0.5698881149292 [before view load] => 0.56989097595215 ) 0.6867