متن آهنگ Holyfield از Wiz Khalifa

- Wiz Khalifa

43 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


امین رستمی
علیرضا طلیسچی
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa

ارسال

ارسال

0.29534196853638Array ( [depedency load] => 0.00035500526428223 [music find] => 0.025763988494873 [t0.1] => 0.025767087936401 [artist musics] => 0.11106204986572 [rate] => 0.11563491821289 [sugesstion] => 0.12499809265137 [sync array] => 0.141606092453 [titles load] => 0.1418399810791 [comments load] => 0.14225196838379 [best users load] => 0.29261994361877 [before view load] => 0.29262089729309 ) 0.3494