متن آهنگ Mr. Williams / Where is the Love از Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa

- Wiz Khalifa, THEMXXNLIGHT, Curren$y, Wiz Khalifa

24 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


ارشاد
امیر عظیمی
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa

ارسال

ارسال

0.78121614456177Array ( [depedency load] => 0.00062012672424316 [music find] => 0.4191210269928 [t0.1] => 0.41912603378296 [artist musics] => 0.6421070098877 [rate] => 0.65099215507507 [sugesstion] => 0.66653299331665 [sync array] => 0.66734099388123 [titles load] => 0.6676230430603 [comments load] => 0.66803312301636 [best users load] => 0.77816796302795 [before view load] => 0.77817010879517 ) 0.9305