متن آهنگ On My Level از Wiz Khalifa feat Too $hort

- Wiz Khalifa, Too $hort

7 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


باران
حمیرا
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa feat Too $hort

ارسال

ارسال

0.48789811134338Array ( [depedency load] => 0.00034117698669434 [music find] => 0.17565703392029 [t0.1] => 0.17566204071045 [artist musics] => 0.26597809791565 [rate] => 0.2707622051239 [sugesstion] => 0.28094720840454 [sync array] => 0.29919719696045 [titles load] => 0.29945206642151 [comments load] => 0.29987120628357 [best users load] => 0.48512601852417 [before view load] => 0.48512816429138 ) 0.5399