متن آهنگ Purp and Yellow (G-mix) از Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Game

- Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Game

17 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


سهراب ام جی
گوگوش
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa feat Wiz Khalifa feat Game

ارسال

ارسال

0.67748403549194Array ( [depedency load] => 0.00034308433532715 [music find] => 0.38242793083191 [t0.1] => 0.38243198394775 [artist musics] => 0.47462391853333 [rate] => 0.47934508323669 [sugesstion] => 0.48889493942261 [sync array] => 0.5075159072876 [titles load] => 0.50778889656067 [comments load] => 0.50822496414185 [best users load] => 0.67479801177979 [before view load] => 0.6747989654541 ) 0.7347