متن آهنگ Steam Room از Wiz Khalifa feat Chevy Woods

- Wiz Khalifa, Chevy Woods


65 👁


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


رضا صادقی
آمین
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa feat Chevy Woods

ارسال

ارسال

0.16093301773071Array ( [depedency load] => 0.00032305717468262 [music find] => 0.016252994537354 [t0.1] => 0.016257047653198 [artist musics] => 0.10076904296875 [rate] => 0.10443687438965 [sugesstion] => 0.11062502861023 [sync array] => 0.11084699630737 [titles load] => 0.11108088493347 [recent load] => 0.11162996292114 [comments load] => 0.11197686195374 [best users load] => 0.15894103050232 [before view load] => 0.15894198417664 ) 0.2108