متن آهنگ Steam Room از Wiz Khalifa feat Chevy Woods

- Wiz Khalifa, Chevy Woods

86 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


معین
اشوان
محبوب ترین ها
Wiz Khalifa feat Chevy Woods

ارسال

ارسال

0.6203978061676Array ( [depedency load] => 0.00035285949707031 [music find] => 0.30582690238953 [t0.1] => 0.305832862854 [artist musics] => 0.40064382553101 [rate] => 0.40559101104736 [sugesstion] => 0.4196138381958 [sync array] => 0.43806385993958 [titles load] => 0.43834686279297 [comments load] => 0.43875098228455 [best users load] => 0.61670303344727 [before view load] => 0.6167049407959 ) 0.6711