متن آهنگ Rooftop از Zara Larsson

- Zara Larsson

106 👁
We could be soulmates
We could be so great
We could be happy
One day, some day, or in a whole 'nother lifetime

Said the first time that we locked eyes, the shit was crazy
And the second time just blew my mind, the shit was crazy
Lately I don't know what I'm supposed to do
'Cause I got someone, and baby, so do you

It was the 3rd of September, we were hanging up on the roof
Was the hot, hot night, we were having a barbecue
And I said "Hi", you said "Hi", baby, that's when I knew
I just, I just can't, can't take my mind off you
It was a night to remember, we were hanging up on the roof
Someone got knocked out and in came the boys in blue
And you said "Bye", I said "Bye", some of that made the news
I just, I just can't, can't take my mind off you

One night on the Rooftop
One night on the Rooftop, Rooftop
One sight at the Rooftop
At the Rooftop, Rooftop

Then the rain came, something caught flame, and it was crazy
Yeah, there were sirens and firemen, the shit was crazy
Baby rushing down the stairs, I see you go
It was the saddest thing that I will ever know

It was the 3rd of September, we were hanging up on the roof
Was the hot, hot night, we were having that barbecue
And I said "Hi", you said "Hi", baby, that's when I knew
I just, I just can't, can't take my mind off you
It was a night to remember, we were hanging up on the roof
Someone got knocked out and in came the boys in blue
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
And you said "Bye", I said "Bye", some of that made the news
I just, I just can't, can't take my mind off you

One night on the Rooftop
One night on the Rooftop, Rooftop
One sight at the Rooftop
At the Rooftop, Rooftop
Sparks fly on the Rooftop
Friends fight on the Rooftop, Rooftop
Bright lights at the Rooftop
At the Rooftop, Rooftop

We could be soulmates
We could be so great
We could be happy
One day, some day

It was the 3rd of September, we were hanging up on the roof
Was the hot, hot night, we were having a barbecue
And I said "Hi", you said "Hi", baby, that's when I knew
I just, I just can't, can't take my mind off you
It was a night to remember, we were hanging up on the roof
Someone got knocked out and in came the boys in blue
And you said "Bye", I said "Bye", some of that made the news
I just, I just can't, can't take my mind off you (Can't take my mind)

One night on the Rooftop
One night on the Rooftop, Rooftop (One night)
One sight at the Rooftop (One night at the Rooftop)
At the Rooftop, Rooftop
Sparks fly on the Rooftop
Friends fight on the Rooftop, Rooftop
Bright lights at the Rooftop
At the Rooftop, Rooftop
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلوددانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.099303960800171Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.028847932815552 [t0.1] => 0.02885103225708 [artist musics] => 0.056428909301758 [rate] => 0.061662912368774 [sugesstion] => 0.0694260597229 [trends] => 0.071164131164551 [sync array] => 0.071397066116333 [titles load] => 0.07165002822876 [comments load] => 0.072055101394653 [abouts load] => 0.07205605506897 [best users load] => 0.096430063247681 [before view load] => 0.096431970596313 ) 0.1550