متن آهنگ Diamante از Zucchero

- Zucchero

29 👁
Respirerò
L'odore dei granai
E pace per chi ci sarà
E per i fornai

Pioggia sarò
E pioggia tu sarai
I miei occhi si chiariranno
E fioriranno i nevai

Impareremo a camminare
Per mano insieme a camminare
Domenica

Aspetterò
Che aprano i vinai
Più grande ti sembrerò
E tu più grande sarai
Nuove Distanze
Ci riavvicineranno
Dall'alto di un cielo, Diamante
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
I nostri occhi vedranno

Passare insieme soldati e spose
Dance in the dark, ballare piano in controluce
Moltiplicare la nostra voce
Singing the time, per mano insieme soldati e spose
Domenica, Domenica

Fai piano i bimbi grandi non piangono
Fai piano i bimbi grandi non piangono
Fai piano i bimbi grandi non piangono

Passare insieme soldati e spose
Dance in the dark, ballare piano in controluce
Moltiplicare la nostra voce
Singing the time, per mano insieme soldati e spose
Domenica

Delmo, Delmo vin a' cà...
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

شایع
معین
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.31867504119873Array ( [depedency load] => 0.0003359317779541 [music find] => 0.025480985641479 [t0.1] => 0.025483846664429 [artist musics] => 0.13250684738159 [rate] => 0.13737297058105 [sugesstion] => 0.146812915802 [sync array] => 0.15726685523987 [titles load] => 0.15750598907471 [comments load] => 0.15788388252258 [best users load] => 0.31517386436462 [before view load] => 0.31517481803894 ) 0.3728