متن آهنگ Escaping Drunk از Alireza Ghorbani Saman Samimi

- Blaze

- 232 👁چون آهوی خرامان مستانه می گریزی از ما کشیده دامان مستانه می گریزی دل را نکرده درمان یکباره می شتابی سر را نداده سامان مستانه می گریزی ای چشم جان به راهت، وی کام دل نگاهت چند از نبرده کامان، مستانه می گریزی خود شعله در فکندی در نای عشق بازان

وز آتشین کلامان مستانه می گریزی چون آهوی خرامان مستانه می گریزی از ما کشیده دامان مستانه می گریزی download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
ای چهره ات چو خورشید، مستِ صفای مستی از ما شکسته جامان مستانه می گریزی با ما شکسته حالان رندانه می نشینی وز ما اسیرِ دامان مستانه می گریزی ای دل به کوی رندان بدنامی ات مبارک

کز کوی نیکنامان مستانه می گریزی چون آهوی خرامان مستانه می گریزی از ما کشیده دامان مستانه می گریزی download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه