تصویر آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو

متن آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو

Maskhare Bazi

- 1481 👁
متن آهنگ مسخره بازی از امیر تتلو امتیاز 2.0 از 2 نظر

ژانر: ریتم و بلوز
ماکارنا ، پریشبا ، زنگ زد و به من گفت یه رقصِ جدید بساز و بده یادِ مَردُم که بِشَن قُفل و بِشَن قُفل بِشَن مَست و بِشَن جفت بده بره وسط اگه دیدى نرفت بِزَن تُف چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون (بلرزون ، عوضی) از در بِره بیرون ، از پنجره میاد تو بگو آژانس برنامه کنسِله بیاد زود همه بچه قِرتیا دود ، همه بد چِتَن میان روت پسرا خَز دخترا بد چسان فیسان شوت همه هَوَلِ پارتى ، مَرد و زن قَرو قاطى سینه جلو دستا باز تریپ انگلِ لاتى همه مَستَن و پاتیل ، همه مَغزَن و قاضى حالا همه بیان وسط مسخره بازى چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون اِورى بادى ، پوچ اون دستا ، جفت پوچ ، کف بزن بابا آقا جون بازى در نیار دوز دخترِتو بپیچون اون دُخیا اون گوشه التماس دعا دارنا ! بریم ؟ (بریم)

زِیدَمو اون وسط من لاى دست و پا دیدم خودَمَم کلّه پُر پررو هَمَرو مالیدم هَع همه م*ه همه باس* همه شدن نیکیه میناژ واسه من شیک و شوکه و آرایش مالیدَن اندازه عَ* مَست نکن تویى که جنبه ندارى سعى بکن که سر به سرِ بنده نذارى تو یه بى جنبه ى عمّه خرا*ى منم از هر چى آدمِ گَنده فرارى بى حس تویى که سیرَم ازت و فِس شدى که میرم بدو بیا وسط عَ* بازى منم استورى بگیرم از در بِره بیرون ، از پنجره میاد تو بگو آژانس برنامه کنسِله بیاد زود
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
همه مَستَن و پاتیل ، همه مَغزَن و قاضى حالا همه بیان وسط مسخره بازى چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون اون سَر به سَرِ من میذاره ، دَر به دَرِ شب بیداره هِى گیر و تَه جُینتَمو بى اجازه بر میداره هم بى اراده هم بیکاره ، هم بى انصافه هم بى ذاته هر چى اضافه تر این پاته ، اون دَه تا دَه تا باهم داره با صدتا ننه خواهر خاله ، تازه شماره باباتَم داره اذیت کنى دَرکو*ی اضافه تَنبیهاته انگا وصلِ به آب انباره ، کَمر مَخزنه آهن پاره اون وسطَم که میبینیش بَد سَرحال پَر پاره خوب نى که باشه سمتِ راستِت اَصَن نذار دیگه سمتِت واسّه بگو بِرِه گُم بِشه تو هم نرو دیگه سمتِش آسّه من عشقِ هیپاپَم ، هرچى کو* قُلُمبه ى زِشته میقاپَم حرفه اى رو موزیکم حتى موهاتَم میبافَم مُدل لندنى دا*م من عاشقِ رَپَم ، پریروزم جى افم گذاشت و رفت به تخ* چپم

خودم خطّمو هَفتَم ، دور پُر از خطر و نَفهم من زدم بَتمَنو رفتم ، من رپى و خَستَم ولى بندریو هستم چون میگن جاى این رقصا و برخوردا ایران نى پس همه بیان وسط خُردادیانى (همه بیان وسط خُردادیانى) بى حس تویى که سیرَم ازت و فِس شدى که میرم بدو بدو بیا وسط عَن بازى منم استورى بگیرم همه مَستَن و پاتیل ، همه مَغزَن و قاضى حالا همه بیان وسط مسخره بازى چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، آقدایى رو برقصون چپ ، راست ، یکى جلو بیا ، گردنِتو بچرخون دستات بیاد پایین و ، شونه هاتو بلرزون حاجى بیا بریم اینا خیلى خَزَن همون جهنمه یِکَم فانتزى تر داغَن نمیفهمن بپیچ بریم ، بپیچ بریم اینا اصلاً عینِ ما نیستن
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال