متن آهنگ Khiaboona از Bomrani

- Gozashtano Raftane Peyvaste

- 199 👁وقتی تو این خیابونا تو کوچه پس کوچه ها راه می رم تو رویاهام رویاهای بی صدام قل می خورم توشون غش می کنم توشون ول می کنم پامو می رم خیابونا قشنگ می شن رنگو وارنگ می شن آدما همه برام قوم و خویشن با خودم می گم باز از اون روزاست ! داد می زنم پاشو ، اینا همش یه رویاست می مونم تو رویاهام می میرم تو رویاهام گم می شم توشون غرق می شم این جا پشت پام ردی نیست راه برگشتی نیست گم شده ام

من غرق شده ام یه روز تو رویاهام مردم برم نمی گردم به هر چیز واقعی هنوز می خندم با خودم می گم باز از اون روزاست داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجاست؟ یه روز تو خیابونا تو کوچه پس کوچه ها حس می کنم تو رو خیال می کنم
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
کنارم راه می ری کنارم می خندی می خندی ول می کنم پامو می رم خیابونا قشنگ می شن رنگو وارنگ می شن آدما همه برام قوم و خویشن با خودم می گم باز از اون روزاست ! داد می زنم پاشو ، اینا همش یه رویاست می مونم تو رویاهام می میرم تو رویاهام گم می شم توشون غرق می شم این جا پشت پام ردی نیست راه برگشتی نیست گم شده ام

من غرق شده ام یه روز تو رویاهام مردم برم نمی گردم به هر چیز واقعی هنوز می خندم با خودم می گم باز از اون روزاست داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجاست؟ با خودم می گم باز از اون روزاست داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجااااااااست؟ یه روز تو خیابونا تو کوچه پس کوچه ها حس می کنم تو رو خیال می کنم
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال