تصویر آهنگ Ta Key از Bomrani

متن آهنگ Ta Key از Bomrani

- Gozashtano Raftane Peyvaste

- 526 👁میترسم ابر بیاد باد بیاد بارون شه میترسم سرد شه زرد شه خزون شه اگه وقت طوریت شه جادهها باریک شه روزای تلخو تیره نزدیک شه میترسم آخر خوبی ها تسعید شه بدی ها ترکیب شه تشدید شه تمدید شه حالا اگه این تثبیت شه تاریکی تکثیر شه میترسم پشت از ... ترکیب شه مینالم تا کی از غم عالم تا کی بی پرو بالم تا کی زندانی خویشم میسازم راهی بر سر هر بی راهی این همه از سیاهی تا تو شوی نورم

میترسم پرنده ها پر بکشن دور شن ستاره ها غرق کنند کور شن کم نور شن اگه دلا پیر شن این روزا دلگیر شن شربای تار دست و پاگیر شن میترسم ساعتها سنگ بخورند دیر شن عقربه ها تاب بخورن سیر شن زنجیر شن اگه تاروپود شن
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
نزدیک و دور شن بودن ها عود شن دود شن نابود شن مینالم تا کی از همه عالم تا کی بی پر و بالم تا کی زندانی خویشم میسازم راهی برسر هر بیراهی می رهم از سیاهی تا تو شوی نورم میترسم ابر بیاد باد بیاد بارون شه میترسم سرد شه زرد شه خزون شه اگه وقت طوریت شه

جادهها باریک شه روزای تلخو تیره نزدیک شه میترسم پرنده ها پر بکشن دور شن ستاره ها غرق کنند کور شن کم نور شن اگه دلا پیر شن این روزا دلگیر شن شربای تار دست و پاگیر شن مینالم تا کی از همه عالم تا کی بی پر و بالم تا کی زندانی خویشم میسازم راهی برسر هر بیراهی می رهم از سیاهی تا تو شوی نورم
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال