متن آهنگ Dang Show از Dang Show

- Dang Show Room

- 300 👁نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا از جَنگ می ترسانیم، گر جنگ شد گُو جنگ شو در عشقِ جانان جان بده، بی عشق نگشاید گِره ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ گریه ها کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی قصه ها گفتم کمی شاید بخندی، گریه هاو قصه هاو خاطراتم لای در له شد، دل لای در له شد دل لای در له شد، دل لای در، دنگ شو گه بر لبت لب مینهد، گه بر کنارت مینهد

چون این کُند رو نای شو، چون آن کند رو چنگ شو در دام او افتاده ای، خود تو ز عشقش زاده ای زین بُت رهایی نیستت، خواهی به صد فرسنگ شو ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ گریه ها کردم درو شاید نبندی، قصه ها گفتم کمی شاید بخندی خاطراتم از همین سی سال و اندی، گریه هاو قصه هاو خاطراتم لای در له شد، دل لای در له شد دل لای در له شد، دل لای در له شد دست لای در له شد، پا لای در له شد دل لای در له شد، دل لای در...

نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا، دنگ شو از جنگ می ترسانیم، گَر جنگ شد گو، جنگ شو در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو (اتاق گوشواره) download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه