متن آهنگ Ants از edIT

- edIT


2 👁


All about some sad action in our life
[Spoken Outro]ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

امو بند
کیمیا
محبوب ترین ها
edIT

ارسال

ارسال

0.29013299942017Array ( [depedency load] => 0.00032401084899902 [music find] => 0.16639304161072 [t0.1] => 0.16639614105225 [artist musics] => 0.23841500282288 [rate] => 0.24183011054993 [sugesstion] => 0.24786615371704 [sync array] => 0.24806904792786 [titles load] => 0.24831700325012 [recent load] => 0.24889397621155 [comments load] => 0.24926900863647 [best users load] => 0.28829598426819 [before view load] => 0.2882981300354 ) 0.3530