تصویر آهنگ Bad Dream از EXO

متن آهنگ Bad Dream از EXO

- DON’T MESS UP MY TEMPO – The 5th Album

- 104 👁불안한 정적 넌 그 위로 덮쳐 넌 어느 틈에 또 어느 틈에 청해봐도 잠은 점점 달아나고 있어 좋은 모든 기억은 후회라는 색에 물들어 oh no no no 네가 없다는 사실이 난 안 믿겨 유난히도 큰 시계 소리 tic toc tic toc 불을 끈 뒤 눈을 감고 누우면 어디선가 잔잔하게 불어와 Woo 이건 너인 것 같아 네가 흩날리기 시작해 Woo 텅 빈 바람 소린 점점 폭풍이 되어 이상할 만큼 고요했던 내게로 삼킬 듯이 다가오는 나쁜 꿈 난 마비된 채 움직일 수 없어 휘몰아친 네 안에 잠겨 모든 감정이 한꺼번에 너와의 이별이 한꺼번에

다 지금 여기 한꺼번에 덮쳐 난 난 난 휘몰아친 네 안에 있어 마지못해 안녕 그게 최선이었다고 단정 지어버렸던 그때의 날 누가 말려줘 oh no no no 그건 진심이 아니었다 말해도 너의 맘은 다 닫혔겠지 돌아갈 수 없는 틈을 스치고 나를 베어버린 날카로운 숨 Woo 이건 너인 것 같아
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
네가 아파오기 시작해 Woo 이제서야 끝이 난 게 실감이 났어 이상할 만큼 고요했던 내게로 삼킬 듯이 다가오는 나쁜 꿈 난 마비된 채 움직일 수 없어 휘몰아친 네 안에 잠겨 모든 감정이 한꺼번에 너와의 이별이 한꺼번에 다 지금 여기 한꺼번에 덮쳐 난 난 난 휘몰아친 네 안에 있어 너를 놓지 못해 이제 와서야 뒤늦게 이런 날 부디 알아도 모른척해 아직 어제 같아 여전히 시간이 지나도 넌 이렇게 그려져 번져 이상할 만큼 고요했던 내게로 내게 점점 더

삼킬 듯이 다가오는 나쁜 꿈 삼킬 듯이 와 난 마비된 채 움직일 수 없어 휘몰아친 네 안에 잠겨 네게 잠겨 모든 감정이 한꺼번에 너와의 이별이 한꺼번에 다 지금 여기 한꺼번에 덮쳐 난 난 난 휘몰아친 네 안에 있어 잘 지내라고 했는데 잊어달라고 했는데 나도 그러고 싶은데 그게 맘대로 잘 안돼 온 힘을 다해 버틸게 모든 바람이 걷힐 때 그땐 너처럼 웃을게
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال