تصویر آهنگ Smile On My Face از EXO

متن آهنگ Smile On My Face از EXO

- DON’T MESS UP MY TEMPO – The 5th Album

- 208 👁엑소의 여기 있을게 가사 어렴풋한 기억에 그마저도 이젠 꽤 희미해 이름조차 잘 떠오르지 않아 그날은 너무 또렷한데 어쩌면 넌 heartbreaker 내 맘을 아프게 했던 게 분명한데 이렇게 아무렇지 않은 날 보면 이젠 다 괜찮은가봐 그랬던 널 우연히 마주친 거야 하얗게 잊혀진 너는 또 그렇게 스쳐 지나가는 바람처럼 넌 사라져가 자연스레 I did it all with a Smile On My Face 내 기억에 사라진 흔적들이

나에게 다시 돌아올까봐 웃으며 다시 돌려보낼게 I did it all with a Smile On My Face 아무도 아파하지 않아도 돼 멀어져가는 널 붙잡지 않아 난 웃으며 널 떠나보내 With a Smile On My Face 한참을 멍하니 서서
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
저만치 멀어져간 널 바라보네 왜 이러는지 나도 이해가 안돼 널 보냈던 그날처럼 물었어 이유가 뭐니 아무 말 없이 날 꼭 안아줬고 그게 우리의 끝인 걸 알았어 그렇게 멀어져간 너 사실 너에 대한 모든 건 선명해 네 이름 눈빛 말투까지 모든 게 사랑했던 기억 마음 깊숙이 묻어둘래 자연스레 I did it all with a Smile On My Face

내 기억에 사라진 흔적들이 나에게 다시 돌아올까봐 웃으며 다시 돌려보낼게 I did it all with a Smile On My Face 아무도 아파하지 않아도 돼 멀어져가는 널 붙잡지 않아 난 웃으며 널 떠나보내 With a Smile On My Face 원한다면 나 있을게 있을게 여기 이대로 나 있을게 내가 있을게
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال