متن آهنگ Raftam Ke Raftam از Jahan

- Beh Yadeh Bozorgan

- 288 👁
متن آهنگ Raftam Ke Raftam از Jahan امتیاز 9.3 از 3 نظر متن آهنگ Raftam Ke Raftam از Jahanاز برت دامن کشان ، رفتم ای نامهربان از من آزرده دل ، کی دگر بینی نشان رفتم که رفتم ، رفتم که رفتم از برت دامن کشان ، رفتم ای نامهربان از من آزرده دل ، کی دگر بینی نشان رفتم که رفتم ، رفتم که رفتم از من دیوانه بگذر ، بگذر ای جانانه بگذر هر چه بودی ، هر چه بودم ، بی خبر رفتم که رفتم رفتم که رفتم

شمع بزم دیگران شو ، جام دست این و آن شو هر چه بودی ، هر چه بودم ، بی وفا رفتم که رفتم رفتم که رفتم بعد از این download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
بعد از این کن فراموشم که رفتم دیگر از دست تو می نمی نوشم که مستم با دل دیر آشنا ، گشتم از دامت راه بی وفا ، بی وفا ، بی وفا رفتم که رفتم رفتم که رفتم بعد از این بعد از این کن فراموشم که رفتم

دیگر از دست تو می نمی نوشم که مستم با دل دیر آشنا ، گشتم از دامت راه بی وفا ، بی وفا ، بی وفا رفتم که رفتم رفتم که رفتم download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه