place holder image تصویر آهنگ Donbale Cheh Migardi از Mahasty

متن آهنگ Donbale Cheh Migardi از Mahasty

- 40 Mahasty Golden Songs, Vol 2 - Persian Music

- 279 👁دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا از بس که تو آزردی دلش رو گریوندی چشای خوشگلش رو به دنبال هوس می رفتی آسون نادیده گرفتی مشکلش رو عاقبت شبی شکسته ازغم از شهرو دیار ما سفر کرد از عشق تو ای دل هوسباز اون فرشته خو صرفنظر کرد دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا از بس که تو آزردی دلش رو گریوندی چشای خوشگلش رو بدنبال هوس می رفتی آسون نادیده گرفتی مشکلش رو از بس که شبا نشسته بیدار

در ارزوی لحظه ی دیدار از شدت تنهایی و غم شد همسایه و همصحبت دیوار خسته و افسرده شد از دست تو غمگین و ازرده شد از دست تو گفته به خود که محنت جدایی بهتره از غصه ی بیوفایی دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا download our app
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
از بس که پی هوای تازه هر لحظه به یک بهانه رفتی به عشق او نکردی اعتناییی احساسش و بازیچه گرفتی میون این کویر اون غنچه ی گل نداشته بیش از این صبر و تحمل شکسته عاقبت در قفس رو گذشته زیر پا عشقو هوس رو دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا از بس که پی هوای تازه هر لحظه بیک بهانه رفتی به عشق او نکردی اعتناییی احساسشو بازیچه گرفتی

میون این کویر اون غنچه ی گل نداشته بیش از این صبرو تحمل شکسته عاقبت در قفس رو گذشته زیر پا عشقو هوس رو دنبال چه میگردی اون رفته از این شهر اون رفته از اینجا بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا دیگه نمیشه پیدا دیگه نمیشه پیدا دیگه نمیشه پیدا دیگه نمیشه پیدا دیگه نمیشه پیدا download our app
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق امید دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ دعوا جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی اعتراضی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال
لغو
player background
download our app
ریتم
آهنگ ها با متن و ترجمه
دانلود برنامه