متن آهنگ Baraye To از Mehdi Yarrahi

برایه تو

- 240 👁ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ علی ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﮑﻞ ﺧﻄﺎ ﺍﺣﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ قل ﺍﺷﻬد ﺍﻧﻔﺎﺳﯽ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ علی ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﮑﻞ ﺧﻄﺎ ﺍﺣﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ قل ﺍﺷﻬد ﺍﻧﻔﺎﺳﯽ ﮐﻞ ﻫﺬﺍ ﻭ ﮔﻠﺖ ﺍﻣﺮﮎ ﺍﺣﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﻞ ﻣﺮﮎ ﻭﯾﻦ ﺗﺮﯾﺪ ﺍﺭﻭﺡ ﻭﯾﺎﮎ ﺑﺲ ﻻ ﺗﺠﺮﺡ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﭽﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺷﺪﻡ ﻋﺎﺻﯽ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻋﯿﻮﻧﯽ ﺑﻌﯿﻮﻧﮏ ﻭ ﺍﻧﺖ ﻋﯿﻮﻧﮏ ﺍﻟﻐﯿﺮﯼ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻮ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻫﯿﭻ ﮐﺎﺭﯼ

ﻭ ﺿﺎﻉ ﻭﯾﺎﮎ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﺍﻣﺮ ﻭ ﻋﯿﻮﻧﯽ ﺑﻌﯿﻮﻧﮏ ﻭ ﺍﻧﺘﯽ ﻋﯿﻮﻧﮏ ﺍﻟﻐﯿﺮﯼ ﻭ ﻓﻀﻠﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﺿﺎﻉ ﻭﯾﺎﮎ ﺗﻘﺪﯾﺮﯼ ﺍﮔﻪ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ ﻋﻼ ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
ﻧﮑﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺖ ﺷﺪﻡ ﻋﺎﺻﯽ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ ﻋﻼ ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋﻼ ﺭﺍﺳﯽ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺸﺎﻃﯽ ﺍﺣﻼﻣﯽ ﺗﻀﺤﯿﺖ ﻭ ﺳﻬﺮ ﻟﯿﻠﯽ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﯿﮕﻦ ﺩﻭﺳﻢ ﺩﺍﺭﯼ ﻭﻟﯽ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺪﻡ ﺣﯿﻠﯽ قل ﺍﺷﻘﺼﺮﺕ ﻭﯾﺎﮎ ﻭ ﺍﺷﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼ ﺗﻨﺎﻡ ﺍﻟﻠﯿلی ﻭ ﺍقول ﺍﺭﺗﺎﺡ ﻭ ﺍﻧﺎ ﺍﺳﻬﺮ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ

ﺧﻠﯿﺘﮏ ﻋلی ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺑﮑﻞ ﺧﻄﺎ ﺍﺣﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﮔﻮﻩ ﺍﺷﻬﮓ ﺍﻧﻔﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﻋﺒﺮﺕ ﺍﻟﺸﻂ ﻋﻼ ﻣﻮﺩﮎ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﻭ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ ﺑﺲ ﻻ ﺗﺠﺮﺡ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺧﻠﯿﺘﮏ علی ﺭﺍﺳﯽ
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال