تصویر آهنگ Don't Stop The Music از Rihanna

متن و ترجمه آهنگ Don't Stop The Music از Rihanna

- 455 👁
متن و ترجمه آهنگ Don't Stop The Music از Rihanna امتیاز 10.0 از 1 نظرPlease Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن It's gettin late داره دیر میشه I'm making my way over to my favorite place دارم راهم رو به سمت جاى مورد علاقم كج ميكمنم I gotta get my body moving shake the stress away بايد بدنم رو به خوبى تكون بدم ،استرس رو از بدنم بتكونم I wasn't looking for nobody when you looked my way وقتى به من نگاه ميكردى دنبال كسى نميگشتم Possible candidate, yeah كانديد مناسب(ممكن)، آره Who knew کی میدونست That you'd be up in here lookin like you do كه تو اين بالا اينجورى به نظر بياى كه هستى You're makin' stayin' over here impossible تو دارى اينجا موندن رو برام ناممكن ميكنى Baby, I must say your aura is incredible عشقم،بايد بگم بوى عطرت فوق العادس If you dont have to go, don't اگه نبايد برى، نرو Do you know what you started? I just came here to party میدونی چیو شروع کردی؟ تازه وارد پارتی شدم But now we're rockin' on the dance floor acting naughty اما الان ما داریم روی صحنه می‌ترکونیم Your hands around my waist, just let the music play دستات دور کمرم ، بذار آهنگ همینطور بخونه We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face دستامون تو دست همه، سینه‌ها به هم چسبیده، صورت ها مقابل هم I wanna take you away من ميخوام تو رو با خودم ببرم Let's escape into the music, DJ, let it play بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن Please don't stop the, please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو متوقف نکن ، لطفا موسیقی رو متوقف نکن I wanna take you away من ميخوام تو رو با خودم ببرم Let's escape into the music, DJ, let it play بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن Please don't stop the, please don't stop لطفاً متوقف نکن Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Baby, are you ready? 'Cause its getting close عزيزم آماده اى،؟چون داره وقتش ميشه

Don't you feel the passion ready to explode آيا احساس اشتياق ندارى، آماده انفجار شو What goes on between us, no one has to know چى بين ما ميگذره، كسى نبايد بدونه This is a private show, oh این یه نمایش خصوصیه Do you know what you started? I just came here to party میدونی چیو شروع کردی؟ تازه وارد پارتی شدم But now we're rockin' on the dance floor acting naughty اما الان ما داریم روی صحنه می‌ترکونیم Your hands around my waist, just let the music play دستات دور کمرم ، بذار آهنگ همینطور بخونه We're hand in hand, chest to chest, and now we're face to face دستامون تو دست همه، سینه‌ها به هم چسبیده، صورت ها مقابل هم I wanna take you away من ميخوام تو رو با خودم ببرم Let's escape into the music, DJ, let it play بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن Please don't stop the, please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو متوقف نکن ، لطفا موسیقی رو متوقف نکن I wanna take you away من ميخوام تو رو با خودم ببرم Let's escape into the music, DJ, let it play بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن Please don't stop the, please don't stop لطفاً متوقف نکن
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن I wanna take you away من ميخوام تو رو با خودم ببرم Let's escape into the music, DJ, let it play بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن Please don't stop the, please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو متوقف نکن ، لطفا موسیقی رو متوقف نکن I wanna take you away من ميخوام تو رو با خودم ببرم Let's escape into the music, DJ, let it play بیا به آهنگ رو بیاریم، دی جی، بذار پخش شه I just can't refuse it, like the way you do this, keep on rockin to it نمی تونم بیخیالش شم، همین کاری که تو می کنی، ادامه بده به عالی بودن Please don't stop the, please don't stop لطفاً متوقف نکن

Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Mama se, mama sa, mama-coo-sa ما ما یه ماما سا Please Don't Stop The Music لطفا موسیقی رو قطع نكن
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال